Poor Skeleton Steps Out


Poor skeleton steps out, dressed up in bad blood, bad brains, bad
thoughts, and others deeds Poor skeleton no doubt, one of these
days, you can cast aside your human, be free
When the cities run with blood, and you drink our health in mud,
"All flesh be gone" Save your dry and joyous shout, for the day poor
skeleton steps out
Poor skeleton steps out, sprung from his life sentence deep inside
some muscle mask Poor skeleton devout, propping up truck drivers,
filmstars, thieves or queens, your brave task
When technology is rust, and you write your book in dust, "All flesh
be gone" Can't buy tickets from a tout, for the day poor skeleton
steps out
Poor skeleton steps out, liberated from sex organs and brown, black,
white skin Poor skeleton you lout, don't you think that we might
like to have been asked to join in?
For good skeletons are we, and we're dying to be free, "All flesh be
gone" I will scream or sulk and pout, until my poor skeleton steps
out
Look out, here comes bony boyCaptcha
Liedje XTC Poor Skeleton Steps Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Poor Skeleton Steps Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje XTC Poor Skeleton Steps Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Poor Skeleton Steps Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.