Lost Again


I told you
lady
take me for one day
Please don't ask any question
you know I can't stay
I wish the wind was cold
I wanna hold you
baby
hold
Only in your arms I'm lost
don't look at me
I wish the wind was cold

I know this is crazy Let's have a last drink
Don't ask where I come from
and don't ask what I think
I leave you
lady
full of desire to stay
I wish the wind was cold

I told you: Take me for one day
Don't ask any question
you know I can't stay
I wish the wind was cold

I wish the wind was coldCaptcha
Liedje Yello Lost Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lost Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yello Lost Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lost Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.