South Side of the Sky


(Jon Anderson/Chris Squire)

A river a mountain to be crossed
The sunshine in mountains sometimes lost
Around the south side so cold that we cried
Were we ever colder on that day a million
Miles away
It seemed from all eternity

Move forward was my friend's only cry
In deeper to somewhere we could lie
And rest forthe the day with cold in the way
Were we ever colder on that day a million
Miles away
It seemed from all eternity

The moments seemed lost in all the noise
A snow storm a stimulating voice
Of warmth of the sky of warmth when you die
Were we ever warmer on that day a million
Miles away
We seemed from all eternity

The sunshine in mountains sometimes lost
The river can disregard the cost
And melt in the sky warmth when you die
Were we ever warmer on that day a million miles away
We seemed from all of eternityCaptcha
Liedje Yes South Side of the Sky is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied South Side of the Skymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yes South Side of the Sky downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje South Side of the Sky in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.