Corruption


I can't see how you love me
I can't believe that you would die for me, die for me
I can't see how you love me
I can't believe that you would rise for me, rise for me
I sent him to his death, I spilt the blood of Christ today
Can you forgive me for my sins and what I've done to make you pay
You gave Your life for me so that I could be free
The least that I can do is live my life for You
I can't see how you love me
I can't believe that you would die for me, die for me
I can't see how you love me
I can't believe that you would rise for me, rise for me
I don't deserve your lve Jesus I'm not a worthy man
You take me in your arms and I begin to understand
You gave Your life for me so that I could be free
The least that I can do is live my life for YouCaptcha
Liedje Yesterdays Hero Corruption is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Corruptionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yesterdays Hero Corruption downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Corruption in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.