Crash And Burn


"The smoke has cleared
and I'm still standing here
my world's gone down in flames
but still i have no fear
you've lied
you told your tale
you tried
to make me fail
you took your best shot
left me to rot
through all this I'll never crash and burn
lesson learned
wearing suits
and driving shiny cars
you money hungry fools
what gives you the right to say
who gets to win, who is to lose
you've lied
you told your tale
you tried
to make me fail
you took your best shot
left me to rot
through all this I'll never crash and burn
lesson learned
you're such foolsCaptcha
Liedje Yngwie Malmsteen Crash And Burn is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crash And Burnmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yngwie Malmsteen Crash And Burn downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crash And Burn in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.