Songtekst van Zakk Wylde & Black Label Society: Battering Ram

Battering Ram


Through your fear I am reborn
My hand of grief can't be ignored

You know my name, yeah you know who i am
Frustrated Turmoil, again and again
I am the spike which drives through your hand
For I am eternal, Battering Ram

I kill myself to see you die
As you suffer, tears of joy come to my eyes

You know my name, yeah you know who i am
Frustrated Turmoil again and again
I am the spike which drives through your hand
For I am eternal, the Battering Ram
You know my name, yeah you know who i am
Frustrated Turmoil again and again
I am the spike which drives through your hand
For I am eternal, Battering Ram

You know my name, yeah you know who i am
Frustrated Turmoil again and again
I am the spike which drives through your hand
For I am eternal, a Battering Ram
You know my name, yeah you know who i am
Frustrated Turmoil again and again
I am the spike which drives through your hand
For I am eternal, Battering RamCaptcha
Liedje Zakk Wylde & Black Label Society Battering Ram is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Battering Rammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zakk Wylde & Black Label Society Battering Ram downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Battering Ram in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.