Be My Rain


When you fell into my arms
Appearing so frail, if you ever were
And you told me a thousand things
I've never dreamt about
When your eyes fell grey
Could it be I made them shine for awhile?
Now you're gone, as if you ever meant to stay

Be my rain
Be my rain
To wash the pain and the truth away
Be my rain
Be my rain
Embrace my world, everlasting

We were talking through the night
No one could say a word
Of what had passed or should be said
As if time stood silent,
The dawn never came
And the skies are empty
Since we stopped

Far away,
We cannot share the love within us
You're far away,
And rising up to start
againCaptcha
Liedje Zeraphine Be My Rain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Be My Rainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zeraphine Be My Rain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Be My Rain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.