Hollow Skies


Once again you sought the light
But all you got was empty
In other ways you searched for your dreams - in reality

When thoughts are spinning high above
And memories were tokens
You knew there's nothing left but faith - could it be ?

Hollow skies - where angels are defenceless and pass away
Hollow skies - where worlds subside and intentions pave your way

You were strong
But now you're failing, there's not a chance
And while you're stretching out your hands
It's all past

As I look into the skies
You can't see me, I'll wait for you
And lead you out to end the fears
For one last timeCaptcha
Liedje Zeraphine Hollow Skies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hollow Skiesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zeraphine Hollow Skies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hollow Skies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.