Even If (Remix)


Stranded in the middle of a hurricane
I've got an umbrella but no where to stay
Do I give up now or do I face the cold
I better get some boldness
Looking to the left I see it coming
I'm alone and I'm scared and it's heading my way
Do I run
Do I hide
Do I dare close my eyes
Do I face the fear inside

Time after time
I'll keep running back to You
Keep running back to You
I realize this time that I'll be fine

(Chorus)

Even if the stars fell like rain
Even if tomorrow never came
Even if the world I know should crumble
Nothing's gonna stand in my way
Even if the sun left the sky
And even if these tears never dry
Even if the mountains fall and tumble
If what's left of me is taken I will not be shaken

Landed in the middle of a desert
And I'm wondering why it what keeps me alive
When the water I drink and the air that I breathe is dry

Time after time
I'll keep running back to You
Keep running back to You
I realize this time that I'll be fine

(Chorus)

Even in the darkest night
I know it'll be alright
You give me love
You give me love
You give me love
Even if the stars"¦
Even if the stars"¦

(Chorus)

Even if the stars"¦
Even if the stars"¦
Even if the stars"¦
Even if the stars"¦Captcha
Liedje Zoegirl Even If (Remix) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Even If (Remix)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zoegirl Even If (Remix) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Even If (Remix) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.