F.N.T


Fascinating new thing
You delight me
And I know you're speaking of me
Fascinating new thing
Get beside me
I want you to love me
I'm surprised that you've never been told before
That you're lovely and you're perfect
And that somebody wants you

Fascinating new thing
The scene makin'
Want a temporary saviour
Fascinating new thing
Don't betray them
By becoming familiar
I'm surprised that you've never been told before
That you're lovely and you're perfect
And that somebody wants you
I'm surprised that you've never been told before
That you're priceless and you're precious
Even when you are not newCaptcha
Piosenkę 10 Things I Hate About You F.N.T przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke F.N.T, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki F.N.T. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 10 Things I Hate About You F.N.T w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.