Wake Up And Hate


wake up and hate - another day in paradise
i don't think i've been happy - more than twice in my life
the first time i fucked - the first time i got high
i think there was a third - the first time i saw a man die
and underneath my anger - all i feel is hate
don't want to hear you're sorry - cus it's too fucking late
you tell me to follow my heart - my hearts an empty shell
you tell me to swallow my pride - fuck you and go to hell
you havn't been where i've been - so you'll never understand
i'm just trying to survive - i'll do it anyway i can
and underneath my anger - all i feel is hate
don't want to hear you're sorry - cuz it's too fucking late
too little way too fucking late
every breathing moment filled with hateCaptcha
Piosenkę 100 Demons Wake Up And Hate przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wake Up And Hate, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wake Up And Hate. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 100 Demons Wake Up And Hate w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.