Big Star


I saw a big star running from me, a world from a record on my bed
Turn the tables on me, what would happen if I fell to the tune of a dreamer,
to the tune of my heart?
A big start running from me, I saw a world out sunning on my head
Turn the tables on me now I would fall from heaven and ring your bell
Baby, catch me in the middle of a lie
The boys are out tonight, yeah the boys are out tonight
The big shots singin' from me, I saw a world out sunning on my head
Pity my heart signals: center of a storm inside my head
Center of my heart, center of my out of time simple mind
From the moon out my window a wink and a blink and a nod
Had a wish on a start but now it's falling
The boys are out tonight, big skies above me signal in my horoscope it said:
never heed a caution, never fought a lover,
never cross a street alone in the middle of a signal red,
middle of a drinker's heart, middle of a big parade, a signal in my horoscopeCaptcha
Piosenkę 10000 Maniacs Big Star przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Big Star, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Big Star. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 10000 Maniacs Big Star w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.