Stay And Drown


good god have i been dreaming?
this paralizing feeling
was i left alone? where have you gone?
are you somewhere else just sleeping?
with a way to wake you
ill never ask you
would you take my hand in the deepest end?
would you stay and drown in me?
take my hand in the deepest end,
my open eyes see everything
passing allthe days through a window pain
and as the sun would change, id stay the same
this paradise was nothing new
but the paradise gets tired of you
a single conversation stole my attention
would you take my hand
in the deepest end?
would you stay and drown in me
take my hand in the deepest end,
would ya stay and drown in me?
my open eyes see everything
and you see nothing
and dont forget it
take my hand in the deepest end
would ya stay and drown in me?
take my hand in the deepest end
would ya stay and drwn in me?
take my hand in the deepest end
would ya stay and drown in me?
would ya stay and drown in me?
stay and drown in meCaptcha
Piosenkę 11 Finger Stay And Drown przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stay And Drown, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stay And Drown. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 11 Finger Stay And Drown w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.