Can I Touch You


Can I touch you baby
Come here baby, yeah
Can I

Can I touch you
Make you feel so good
I know you want me to
So sweet my goodness, love so sexy
Won't you come and talk to me
Can I speak to you make you feel good
I know you want me to so sweet
Goodness, love so sexy
Won't you walk over to me

In the middle of the night
You walk into my room
The streetlight sillouettes your face
And all of me
Consumes a special part of me
There's a lonely part of you
And in this we'll find happiness
In a little thing called truth
Can I

1- Can I touch you there
Fingers through your hair
Baby don't be scared
Cuz I've got you
Where you need to be
Hold you tenderly
Something you won't forget

2- Can I touch you
Make you feel so good
I know you want me to
So sweet, my goodness love so sexy
Won't you come and talk to me

3- Can I speak to you
Make you feel good
I know you want me to
So sweet, goodness love so sexy
Won't you walk over to me

All the time I spent
Lookin' in your eyes
I don't feel time is wasted
I swear I am not lying
Lying here just to take advantage of you
Do you understand
This is something I wanna do
Can I

Repeat 1
Repeat 2
Repeat 3
Repeat 2
Repeat 3

Come over here
And take my hand
Ooohh don't be afraid
Oooohh, stand right here
Can I

Repeat 2
Repeat 3 until fadeCaptcha
Piosenkę 112 Can I Touch You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Can I Touch You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Can I Touch You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 112 Can I Touch You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.