Never Mind


1 - Never mind that he don't love you
Never mind that he don't care
I'll give you love the way you want it
Say it's alright and I'll be there
I'll be right there

Shoulda known it when I saw you baby
Shoulda never let him call you, baby
No matter how I try
No longer can I hide
The way I feel
That's why I'm asking you

Repeat 1

Girl I got places I want you to be
And so many things I want you to see
If you'd only put your trust in me
Baby I'll show you love

2 - Oh baby, I wanna put a smile upon your face
Oh lady say yes and I'll be where you are
Right there

Repeat 1

Repeat 2

Repeat 1

Repeat 2

Repeat 1 until fadeCaptcha
Piosenkę 112 Never Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Never Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Never Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 112 Never Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.