The Golden Age


So the Golden Age passed away to silver
But that was long ago
There were swimming holes and the Vaudeville
They gave way to this

Bronze turned itself slowly into iron
And here we are today
If what you say has a grain of truth
The age of rust is soon

Please, it's not a thing just to bring you down
It's just a passing phase
But who'll believe your piano played itself
A long forgotten air

CHORUS
The Golden Age, it'll never fade away
Today just don't seem the same
The Golden Age, it'll never fade away
If you were there

There will always be someone telling you
That these are wicked times
Rainy days come down just to make you think
Of all the shades of grey
No one knew that you liked to paint
Until they cleaned your room

CHORUSCaptcha
Piosenkę 13 Engines The Golden Age przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Golden Age, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Golden Age. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 13 Engines The Golden Age w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.