The Listener


Waiting bathed in black light
Ears tuned to the night sky
Armed with a satellite dish
I am the listener

Now I dreamt of mathematics
And I learned new equations
Numbers never heard of
I am the listener

It could be something special
It could be something new
It never seems to happen
When you want it to

Who taught the parrot to talk?
It speaks computer language
It's left me speechless
I am the listener

Waiting bathed in black light
Each star has it's own song
Music not meant to be heard
I am the listener

It could be something ugly
It never seems too clear
I don't believe in spaceships
I don't believe I'm here

Ooo it's not so easy stuck here, left on my own
Ooo it's not so easy stuck here, left on my ownCaptcha
Piosenkę 13 Engines The Listener przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Listener, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Listener. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 13 Engines The Listener w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.