Straight-Mouth Stomp


oh come sit down an' give me your word
that i'll be a man someday an' I'll hurt
these tremblin' (?) around me
this boy that I am
it's up here for thinkin'
and down there for dancin'
not the other way around

apples in the summertime
peaches in the fall
I can't keep the girl I got
I can't keep none at all

nobody knows how I can swing that sway
how I can creep from the narrow
to the broader way
but I'll do no more talkin'
I'm goin' to town
with my true love's breath upon my neck
and my hands on velvet ground

apples in the summertime
peaches in the fall
I can't keep the girl I got
I can't keep none at all (2x)Captcha
Piosenkę 16 Horsepower Straight-Mouth Stomp przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Straight-Mouth Stomp, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Straight-Mouth Stomp. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Horsepower Straight-Mouth Stomp w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.