Strong Man


the strong man he will kneel down
whalst angels strip him of cloak and crown
through bitter lips come vile breath
he is the last one to confess

there will be no pity for him
we must kill him where he stands
no there will be no mercy for him
nor for any of his klan

let there be no hesitation
get a rope an make it quick
each last breath come from his mouth
i will beat it out with a stick

pray boy you've no reservations
the word will be carried out
he is the one who brought down the son
let there be no doubt

there is power wonder workin' power
in the blood of the lam
there is power wonder workin' power
in the precious blood of the lam

he's seated on the right handCaptcha
Piosenkę 16 Horsepower Strong Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Strong Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Strong Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Horsepower Strong Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.