I Gave My 24-7 To You


"You said jump,
I asked how high
You made the rules that we live by
And now I find, I've made a Frankenstein
I spoil you rotten, night and day
I always let you get your way
I did the crime, now I'm doin' time

Baby, for showing you I care,
I'm tearing out my hair
Baby, you never do your share,
You know it isn't fair

I gave my 24-7 to you,
doin' everything you wanted to
I bought you Sushi and Yoga too
You bought a wringer, just to pull me through,
girl you know that it's true, I gave my 24-7 to you

Every time that we're alone
You sit there talkin' on the phone
It never ends, now I hate your friends
Any time I tell you no
You're quick to tell me where to go
I'd leave it all, if I had your balls

Baby, I let you wear the pants,
You wore off our romance
Baby, you never miss a chance
to tell me I can't dance

I gave my 24-7 to you,
doin' everything you wanted to
I bought you Prada and Navy too
You never wear 'em, now I'm feelin' blue,
cuz' you know that it's true
I gave my 24-7 to you

Baby, it's true,
there will never ever ever, ever never
be another one like you

I gave my 24-7 to you,
doin't everything you wanted to
I bought you Britney and Limp Bizkit too
You sold them back on money that I blew,
girl you know that it's true
I gave my 24-7 to youCaptcha
Piosenkę 2 Gether I Gave My 24-7 To You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Gave My 24-7 To You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Gave My 24-7 To You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 2 Gether I Gave My 24-7 To You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.