One & One


One and one, we`re having some fun,
In the bedroom, all day, and all of the night

Two and two, I took of my shoes,
In the bedroom, all day, and all of the night

Three and three, she undressed me,
In the bedroom, all day, and all of the night

Four and four, we fucked on the floor,
In the bedroom, all day, and all of the night

Five and five, I put up her thights,
In the bedroom, all day, and all of the night

Six and six, the bitch sucked my dick,
In the bedroom, all day, and all of the night

Seven and seven, we went to heaven,
In the bedroom, all day, and all of the night

Eight and eight, she masturbated,
In the bedroom, all day, and all of the night

Nine and nine, she licked my ass,
In the bedroom, all day, and all of the night

Ten and ten, the bitch did it again,
In the bedroom, all day, and all of the night

Get off my ass, bitch
Get your face out of my ass, motherfucker

Get off my ass bitch!
GET YOUR FACE OUT MY ASS MOTHERFUCKER!!
"Haaa"
"But it hurts so good"
"Haaa"
Get laid, get FUCKED!
"Haaa"
"But it hurts so good"
(repeated 'till the end of the track)Captcha
Piosenkę 2 Live Crew One & One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One & One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One & One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 2 Live Crew One & One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.