Bbq


Lets get this party started,
I've got the gas grilled started
I wanna see your weenie shrivel
I wanna see your burgers burnt
I wanna see you toast your buns,
toast your buns on my deck tonight
I've got the gas grilled started
so lets get this party started

Pump up the gas grill
pump it up,
while the flame is jumping
Pump up the gas grill
pump it up,
BLUE FLAME

Outside in the backyard,
underneath the trees,
We're gonna grill it up
cuz we've got burgers
we've got weenies
We got the Aunt May
and the Uncle Bob
we've got
the green peas
and the corn on the cob,
yes the line, the line,
the line is very long
and my brother,
my brother he's a slob

The food is piping hot,
the beer is icy cold,
the coleslaw's from the deli
and the Jell-O's in the mold
Dip your chip in my dip, dip
Dip your chip in my dip,
Dip your chip in my
Dip your chip in my
Dip your chip in my dip, dip

Pump up the gas grill,
get it going ya,
gotta get the propane full
the coals are hot
the mother fucker grills so
pump up the gas grill, get it goin

The citronellas burning,
the refrigerators stocked
and the bug zapper is zapping
So this BBQ will ROCK

all in line
for the beanies and the weenies
yes the line is long
but the portions ain't teeny all
in line for the beanies and the weenies
yes the line is long but the portions ain't teeny

Come on, kick it,
grill it,
I don't care if you spill it cuz we're outside,
we're outside, we're OUTSIDE!

Got the rip ripple chips,
and onion dip
Got the rip ripple chips,
and onion dip
Got the rip ripple chips,
and onion dip
Got the rip ripple chips,
and onion dip
Pump up the gas grill
pump up the gas grill
Toast your buns on my deck tonight
Toast your buns on my deck tonight
Toast your buns on my
Toast your buns on my
Toast your buns on my deck tonightCaptcha
Piosenkę 2 Skinnee J's Bbq przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bbq, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bbq. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 2 Skinnee J's Bbq w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.