Secret Frequency


Secret Frequency
She's in love with a stereo,
People say that they should marry, oh
I hope she turns her lights down,
And listens in surround sound

And in the daylight sun, she watches over me
And after midnight comes, she will send for me
On a secret frequency

She's in love with a video,
The pictures are so pretty, oh
I hope she turns her screen on
And watches as she dreams, on

And in the daylight sun, she watches over me
And after midnight comes, she will send for me
On a secret frequency

She's gonna float like an angel, to the floor of the sea,
To the kingdom of robots ruled by one great sea monkey
She's gonna ride on an ostrich, across the tops of the trees,
She's gonna donate her neon wings, to the queen of the bees

And in the daylight sun, she watches over me
And after midnight comes, she will send for me
On a secret frequency

She's gonna float like an angel, to the floor of the sea,
To the kingdom of robots ruled by one great sea monkey
I'm gonna sing her a building of her favorite smells,
All the rooms are in fresh paint lilacs and some old church bells

Then she'll come to me, she'll come to me
Then she'll come to me, she'll come to me
Then she'll come to me, yea!!!!Captcha
Piosenkę 2 Skinnee J's Secret Frequency przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Secret Frequency, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Secret Frequency. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 2 Skinnee J's Secret Frequency w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.