Where Are You Now


I watch the door but no one comes through
I watch the sun painting pictures of you
Nothing I do can kill the chill inside
Siliver days, wishes come true
Simple thoughts, enough love for two
Sharing a dream, sharing the warmth we had
Where's the flame that kept us in motion
Did it burn out as well
Where's the flame, did you take it with you
Where are you now
Do you think of us
Do you think that it was worth it
Where are you now
Are you alone
Do you know that I've be waiting
I've been waiting when the sun goes down
All the roads, you taking a lot
Stretch of sea a thousands times
But none of them roads bring you to my door
Where's the flame that kept us in motion
Did it burn out as well
Where's the flame, could you take it with you
Where are you now
Do you think of us
Do you think that it was worth it
Where are you now
Are you alone
Should I hope that you are waiting
Where are you now
Do you think of us
Do you think that it was worth it
Where are you now
Are you alone
Can you see that I've been waiting
I've been waiting while the sun goes down
If you listen
You will hear
Close your eyes
Let light is near
YeahYeahYeahYeheah!!!
Where's the flame that kept you in motion
Did it burn out as well
Where's the flame could you take it with you
Where are you now
Do you think of us
Do you think that it was worth it
Where are you now
Will I ever know
It's somewhere I can find you
Somewhere the sun always shinesCaptcha
Piosenkę 2 Unlimited Where Are You Now przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Where Are You Now, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Where Are You Now. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 2 Unlimited Where Are You Now w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.