Workaholic


OK, let's go to work
Who the fuck are you ?
The workaholic
The workaholic

The workaholic he works every day,
24 hours, no time to play
He won't quit; he's addicted to work,
I think he's going out like a jerk
Working, working, what can you do?
See the light from a different point of view !
Ready in the morning for the bell to chime,
I think he's glad it's working time!

The workaholic

Work your body, baby work your soul!
Keep on workin' workin' to the bone!
Work your body, baby, work your soul
I'm a workaholic when I'm on the floor!

The workaholic

First like a jerk, why you always work?
Messing up your mind with that paperwork ?
The only think you need is to break ball
Is work, and yo, and that's all
They do it for money, but he for fun,
He won't get away until the job is done
Drinkin' drinkin' like an alcoholic the guy is just a workaholic!

The workaholicCaptcha
Piosenkę 2 Unlimited Workaholic przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Workaholic, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Workaholic. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 2 Unlimited Workaholic w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.