Danielle


Danielle
(Crowe)

My invisible partner in travel
You're never in your seat
always tryin' to unravel the love we make
While I try to forget
Forgettin's only temporary
In the middle of nothing
My eyes get weary I feel like crying
I don't often do
Danielle, you know I love you

I got on my travelling face
I know the obstacles
Adapt to the pace
And the different shape
Of a bottle of beer

Four months now stretch out before me
No one in my heart is going to call me from the other room
Expecting me to move
Danielle, Danielle, Danny I love you

How long was it last time
We tortured each other
To the point of cryin' when we finally touched
Too late in the day
As we so often do
You know I love you
But do you trust me?
She angles her head
Do you trust me?
I wish I had said
More than I did
Say, more than you know
If I could only trust myself
Our love could grow

Danielle, Danielle, Danielle, Danny I love you
Danielle, Danielle, Danielle, Danny I love you
Danielle, Danielle, Danielle
Hey Danny30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Danielle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Danielle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Danielle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Danielle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.