Memorial Day


Memorial Day
(Crowe/Cochran)

Look at the green grass
All the white stone masts
Your ship ain't going nowhere baby
You can't sail away from this
Memorial day

Come every April
I hear the shadows call
By the time May comes around
I know that history only exists
Because of war
Memorial day

I understand the need to
Respect the dead
Learn from them
I understand there's more to this
More to this than counting baby
More to this than counting

I wear my grand dad's medals
The ones he wouldn't wear
They represented destruction to him
They feel like freedom
When you look at them from here
Memorial day
Memorial day
Memorial day

Yesterday was significant
If yesterday you were alive
The things that were important
When you woke up yesterday
Just remember who you were,
adjust for flight
Memorial day
Memorial day30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Memorial Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Memorial Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Memorial Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Memorial Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.