Unfaithful Man


Unfaithful Man
(Cochran,Crowe)

Unfaithful man, tearing up the garden
Unfaithful man, I asked of you such simple things
Telling yourself what you feel inside,
Is not the pain of those who hide,

Telling yourself over again,
You will never feel a thing
You're ten foot tall, unfaithful man

Where were you, when you found out
Those things you hide, are talked about
Believe in the way you move around,
If you don't stand still you won't get found
Telling yourself over again
You will never feel a thing
You're ten foot tall, unfaithful man

Telling yourself what you feel inside,
Is not the pain of those who hide
Telling yourself over again
You will never feel a thing
You're ten foot talland bulletproof,
Unfaithful man30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Unfaithful Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Unfaithful Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Unfaithful Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Unfaithful Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.