Eightminutesupsidedown


Nothing new for you now, how can you bury?
Filling up all your eyes and never swearing
With your embrace I receive, receive the enemy
Is this the Christ that you need or not the Christ that you need?

Where do you gain your strength?
One look and you will know
Who chokes on boxes of fucking pills?

Choking on your thoughts of what used to be

She's clothed with the silk
Waiting to be drained dry
And the echoes will come
They'll come all around
And drain us alldry
They'll drain us all dry

As we gag on the dust of the everyday
I choke on one more reminder you know I'm alone
Where do you gain your strength? I wish I knew
Where do you gain your strength? I wish I knew

She's clothed with the silk
Waiting to be drained dry
And the echoes will come
They'll come all around
And drain us alldry
They'll drain us all dry

Faith has led the waydismantleCaptcha
Piosenkę 36 Crazy Fists Eightminutesupsidedown przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Eightminutesupsidedown, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Eightminutesupsidedown. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 36 Crazy Fists Eightminutesupsidedown w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.