All Of My Heros Are Dead


Today my radio won't play
You - you died and left me here this way
I guess you lived you rlife
Like a loaded shotgun
You thought that your choice
Was no choice at all
I wanted to be just like you

All of my heroes are dead now
Left me here
In this wasted ghost town
All of my heroes

Yeah - your exit had such charm
And you - you ran a fortune
Through your arm
You lived your life like
A Molotov cocktail
Always set to explode
Behind the veil
I wanted to be like you

(Chorus)Captcha
Piosenkę 58 All Of My Heros Are Dead przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Of My Heros Are Dead, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Of My Heros Are Dead. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 58 All Of My Heros Are Dead w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.