No Fucking War


We're fucking poor
We're very poor
We're really poor
We're fucking poor
Bush pull out
Like your father should have
Continue to ignore
We're gonna take it to the streets
We'll start a fucking riot
I wanna fucking riot
It's time to fucking riot
Who wants to fucking riot?

No fucking war
No fucking war
No fucking war
No fucking war

Dance and sing, plead
Pray for peace
But they won't hear you
No not in the least
You're in reach and
You've got to shove
Cuz silence
Is defeat
Yes silence
Is defeat

We're very poor
We're fucking poor
We're really poor
We're fucking poor

Bush pull out
Like your father should have
Continue to ignore
We're gonna take it to the streets
Start a fucking riot
I wanna fucking riot
It's time to fucking riot
Who wants a fucking riot?Captcha
Piosenkę 7 Year Bitch No Fucking War przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No Fucking War, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No Fucking War. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 7 Year Bitch No Fucking War w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.