Regression


What if I tried, would you then
consider my time as well spent
Would you put me on trial, consider who's fit
to brand me insane, so I won't ever have to deal with it

What have I done, your only son
They spit on my name, and now I have a gun
Running 'round in circles, kids come out to play
But I can't remember what it was that made me
feel thishate
All my pictures on display here

What's that you said, you were my friend
I can't recall, say it again
This isn't a game, but I will pretend
Look at me now, cuz I win

I would be faking, I didn't know
These idle hands don't know their worth
I've covered them in blood, but this
still fucking hurts

HATE!!
HATE!!Captcha
Piosenkę 8 Stops 7 Regression przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Regression, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Regression. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 8 Stops 7 Regression w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.