Crack


We've had enough of you
And your do as we say not as we do
Where the hell do you get off
Thinking your better than us
Who are you to make the rules
The same rules you always abuse
Your someone we'll never trust
We'll respect you when you respect us

We will thrive while were alive
Nobody's going to bring us down
We'll bend but never break
You can't take us
You cant make us quit
Never falter Never Fail
We've got the will to fight
The future is ours to take
You can't break us
You can't make us

Cracks in this armor hard to find
Search all you want but your wasting your time
No weak link No Achilles heel
Just a burn we'll make you feel
Formed from ire and angst
A deep resentment coming of age
Don't look now but here it comes
The revolution has now begun

There is nothing you can say or do
We'll anticipate your every move
You can do or you can die just stay out of the way
If you must try to fuck with us than you know this now
We will make you payCaptcha
Piosenkę 98 Mute Crack przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crack, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crack. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 98 Mute Crack w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.