Alone


Sitting in a parking lot
Watching the mist of a shadow fade
As the night overcomes the day
It all begins to slip away

Time is ticking and the clocks' in my hand
I'm chasing fairytales I'll catch one if I can
The truth is I can't
Now what's the plan

Okay, alright
I'm not going to fight for you to stay

I woke up this morning and had a revelation
All afflictions drawn
This dismal scene calls for an antic disposition
Which continues to prolong

All have gone
All won't come home
I feel lost in this moment
On my own

Kneeling at the marble alter I bow my head to pray
Can you here these words say?
Please catch me before I fall away
I've been this way for a while
And it hurts

Can you hear me?
Are you listening?

Okay, alright
I'm not going to fight for you to stay
And life itself seems so hard to follow
But I must press on
When they're all gone

I will press onCaptcha
Piosenkę A Beautiful Oblivion Alone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Alone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Alone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Beautiful Oblivion Alone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.