Tekst piosenki A Bloody Canvas: Funerals Are Fun When You Can't Feel

Funerals Are Fun When You Can't Feel


Your lacerating lips lain upon mine for the last time
Painful papercuts strewn across my gums
Your such a pretty example of a picture perfect portrait painted with my blood from each time I kissed your photo goodbye
goodbye lover, I'm dripping myself dry, no more tears I'll xxxxxxx cry, I will bleed no more, there'll be no more scars across my arm, all I have to do is tear every letter and burn all the envelopes and watch the embers float away
I xxxxxxx hate what I became, a hollow shell shot straight to hell, empty eyes and an empty casket, you wont kill me that easy
staring down a lovers corpse
I've never felt so alive, it's a pity you couldnt survive to see the smile on my face
your lips will lacerate mine for the last time, painful papercuts still stewn across my gums, such a pretty example of a picture pefect portrait painted with my blood from each time I kissed your photo goodbye
I'm not as crazy as I seem, I hope you know this is all a dream, just a fucked up dream
please tell me this was a dreamCaptcha
Piosenkę A Bloody Canvas Funerals Are Fun When You Can't Feel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Funerals Are Fun When You Can't Feel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Funerals Are Fun When You Can't Feel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Bloody Canvas Funerals Are Fun When You Can't Feel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.