I Can Buy You


A life of sanity and dignity
You know it takes two
And what's the use in being a millionaire
If I can't have you

I wanna buy you a home
I'll pay your friends
If you're feeling alone
The pain of losing a guy like you
Is a bigger cost
Than paying your dues

I can buy you, oh yeah, oh yeah
But I can't make you do what you don't
And I can hire you, oh yeah, oh yeah
But I can't make you love me
I can't make you

You say I'd never go for a little
And I always need more
And you're a thousand dollar playboy
That I just can't afford

But I guess you got me, oh, oh
You got me hanging around
For too long
I don't wanna stop it, oh no, oh no
I bet your life that it's
With me you belong

And I can buy you, oh yeah, oh yeah
But I can't make you do what you don't
And I can hire you, oh yeah, oh yeah
But I can't make you love me
I can't make you care

So if I can't make you love me
If I can't make you care
What price can take me there
In this world
Somebody told me cash is king

I didn't mean to force you, oh no
But I bet a fortune it's
With me you belong

And I can buy you, oh yeah, oh yeah
But I can't make you do what you don't
And I can hire you, oh yeah, oh yeah
But I can't make you love me
I can't make you care

I can't take you there
AnymoreCaptcha
Piosenkę A-Camp I Can Buy You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Can Buy You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Can Buy You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A-Camp I Can Buy You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.