December


should have seen this coming
way too good
for anyone but me
think about it
because we know
you do

we start in december
we'll end in november
this time
we start in december
we'll end in november
this time september
came too fast too soon

you'll run out of lies
all options have run dry
cause youre alone
i hope you suffer
we know
that you know
that we miss

we start in december
we'll end in november
this time
we start in december
we'll end in november
this time september
came too soon

we start in december
we'll end in november
this time september
came too soon

we start in december
we'll end in november
this time
we start in december
we'll end in november
this time september
came too soon
too soonCaptcha
Piosenkę A Change Of Pace December przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke December, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki December. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Change Of Pace December w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.