I'm Alive


I'm alive when I'm missing you

I'm heading out for the lone star state and flying over Santa Fe
I'm looking out at a mountain range
I brace myself for the life I made
For too young at heart, hoping for one more day

This airport terminal can't see
Everything you mean to me

I'm alive when I'm missing you
I'm alive but to far
I'm alive when I'm missing you
I'm alive but to far from your room

I remember not sleeping
Hold on tight, come with me
I left my heart on your bed sheets
Not knowing what it means to be here on a plane leaving you

This airport terminal can't see
Everywhere I wish you'd be

I'm alive when I'm missing you
I'm alive but to far
I'm alive when I'm missing you
I'm alive but to far from your room

Girl you can't make me stay
I'm saying what I have to say
Know you were just a phase
A piece of who I am today
Just another checkmark on my list of things that I regret
You're another checkmark on my list of things that I regret

I'm alive when I'm missing you
I'm alive but not missing you
I'm alive and I sleep fine
I'm alive but not missing you
I'm alive and I sleep fine in my own room







Captcha
Piosenkę A Change Of Pace I'm Alive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm Alive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm Alive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Change Of Pace I'm Alive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.