All Eyes On


Four eyes, two hearts, one look, one thought
I can feel my heart start beating, can you feel your heart start beating?
Why are answers so hard to find? Am I such a guy for pastime?
Or the one who's so hard to find?

So watch your steps, don't play with fire and cut before it is too late
So keep your tries, don't let me burn and cut before it is too late

Woah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight
Woah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight

You will never reach the finals unless my death is complete
I know you won't she'd a tear, Why can't you just keep your distance?
You're getting closer again just to pretend you're winning

And if I'm on fire, will you watch me burn or would you save me? (Say, would you save me?)
Say, would you save me? (Say, would you save me?)
Say, would you save me?

Woah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight
Oah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight

Woah, you need to die in the spotlight
Woah, you need to die in the spotlight
Woah, you need to die in the spotlight
Woah, you need to

YOU NEED TO DIE IN THE SPOTLIGHT!
YOU NEED TO DIE IN THE SPOTLIGHT!
And it tastes so bad I can't swallow,
And I'm up to break the chain again
And I won't regret not to follow, until your lungs have stopped breathing in

Woah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight
Woah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight
The curtain falls with you tonight,
The pointed eyes are blind tonightCaptcha
Piosenkę A Chinese Restaurant All Eyes On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Eyes On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Eyes On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Chinese Restaurant All Eyes On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.