Now You Know


In these eyes, more than words
More than anything that I've spoken
As the skies turned to gray
My heart's just about to crack open

So the story goes
There's something you should know
Before I walk away and I blow the endin'

I never wanna be without you
Oh no, hear I go, now you know
What I feel about you
There's no endin'

I must have been wrong to doubt you
Oh no, there I go
No control, and I'm fallin'
So, now you know

Feel so light, cravin' oxygen
All this truth's left me empty
Will you run, can you handle it?
'Cause I need you to tell me

Maybe this is bold
But I'm hoping
You'll stay for the happy ending

I never wanna be without you
Oh no, hear I go, now you know
What I feel about you
There's no ending

I must have been wrong to doubt you
Oh no, there I go
No control, and I'm fallin'
So now you know

No, I won't look back
When I tell you what I think about you
No, I won't look back
When I tell you what I think about you

So the story goes
Yeah, you already know
So don't be a fool and go spoil the ending

I never wanna be without you
Oh no, hear I go, now you know
What I feel about you
There's no ending

I must have been wrong to doubt you
Oh no, there I go
No control, and I'm fallin'
So now you know

I never wanna be without you
Oh no, hear I go, now you know
What I feel about you
There's no ending

I must have been wrong to doubt you
Oh no, there I go
No control, and I'm fallin'
So now you knowCaptcha
Piosenkę A Cinderella Story Now You Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Now You Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Now You Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Cinderella Story Now You Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.