Tortured Days


Life is hard when it has no meaning
I've never felt so low
No one to blame out but myself,
so now I have to make things right
If not, I'll just sink deeper towards the bottom
Where did it all go wrong?
I have forgotten when
I'm always failing the trials I'm face with
I just hope that these tortured days will have an end
I'd give anything to forget the thoughts that plague me
What do you do when you want to forget a broken past?
Fucking up is how your learn, I know, I've been here before
But when the truth lays out before you, it has you dying cold
Searching for a way out, I can't let this last forever
Now i will confront what I've fought with for so longCaptcha
Piosenkę A Death For Every Sin Tortured Days przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tortured Days, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tortured Days. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Death For Every Sin Tortured Days w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.