Over My Head


(w&m: Mike, Ali, Frank & Paul)

I was walking underwater
Walking on the bottom of the sea
A sudden change in the weather
And the waves came crashing down all over
my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
All over my head
I think I'm in
I was searching for a treasure
Walking on the surface of the Moon
A sudden change in the pressure
Left me gasping
For the precious air that's over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in

Saw my reflection in the mirror
Saw my image standing by a wall
I tried to touch the glass
But it shattered and it began to fall
All over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Another starving baby's cry
A dying heart that's still made bold
Another coke another lie
A naked man I stand alone
Searching for the easy answer
Searching for a love that has no pain
Under the circumstances
The walls of love caved in again
All over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in

Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm in
Over my head
I think I'm inCaptcha
Piosenkę A Flock Of Seagulls Over My Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Over My Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Over My Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Flock Of Seagulls Over My Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.