The long goodbye


You stormed my winter palace
You rid my heart of every bit of malice baby
You're how I won the war
Now your bags are packed
Your walking out the door
In every way
There is nothing to say anymore

This is the long goodbye
Maybe the tears will never dry
This is the long goodbye

Take your records, leave me mine
You're the one who said
We lived it all on the borrowed time
So, at the end of the day
There was nothing to say anymore

This is the long goodbye
Maybe the tears will never dry
This is the long goodbye
Leaving the past and you behind
This is the long goodbye

Take a good look, make it last
And when you've found the moments' past
Just remember that
Nobody loved you like me
Nobody loved you like me
Nobody loved you like me
Nobody loved you like me

This is the long goodbye
Maybe the tears will never dry
This is the long goodbye
Leaving the past and you behind
This is the long goodbye
I'm ??? another time
This is the long goodbye
This is the long goodbye
This is the long goodbyeCaptcha
Piosenkę A Girl Called Eddy The long goodbye przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The long goodbye, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The long goodbye. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Girl Called Eddy The long goodbye w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.