On the Clock


buzzing blaring through my skull
the sun is up but i can't tell
sneak the covers down my nose
eyes are sore gotta keep 'em closed
call in, no i've gotta go
its quarter past the buzz was slow
on the clock
down vacant walks i trudge and stumble
can collector catch me mumble
this stupid job won't pay it's dues
gotta cuff their stuff for gain
cause minimum wage isn't much to lose
bussing blaring through your skull
the turnover rat is high in hell
pass the torch back and forth
sorry mom, but i quit that jobCaptcha
Piosenkę A Global Threat On the Clock przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke On the Clock, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki On the Clock. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Global Threat On the Clock w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.