Sirens


I hear an echo ringing through the corridor
somewhere a fire burns while rain begins to pour
did somebody slip up, did someone hit the floor?
they say it's too late now
I hear them calling out
it's just sirens
you pass yourself as you're walking down the street
it's in all our heads, it's better you than me
so pinch your pennies 'cause life is far from free
they say it's too late now
I hear them calling out
it's just sirensCaptcha
Piosenkę A Global Threat Sirens przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sirens, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sirens. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Global Threat Sirens w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.