Tekst piosenki A Global Threat: When The Walls Come Crashing Down

When The Walls Come Crashing Down


there's a veteran who's rotting on the side of the street
he came home from war and couldn't make ends meet
crashing down
your life's wasted away as you fall down to the ground
walls come crashing down
your life's wasted away as you fall down to the ground
crash downCaptcha
Piosenkę A Global Threat When The Walls Come Crashing Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When The Walls Come Crashing Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When The Walls Come Crashing Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Global Threat When The Walls Come Crashing Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.