Angel In The Snow


Angel, angel or so
Wherever you may go
Hmm, yeah
I'll follow

And always will I be there
Shake worries from your hair
Hmm, yeah
I'll be there

Always, wherever you may go

Ad lib to endCaptcha
Piosenkę A-ha Angel In The Snow przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Angel In The Snow, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Angel In The Snow. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A-ha Angel In The Snow w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.