October


Dawn awaits a sleepless, English town
Of coloured gray
Here I roam the streets without you
As summer fades away
down in the city at nights
The cold wind blows

Wherever you may be right now
It must be getting late
You're probably asleep already
I am wide awake
down in the city at nights

Don't be lonely
so you've told me
But don't you worry now
Loneliness can be ignored
And time has shown me how
down in the city at nights
I'm missing you so much

Down in the city
Down in the cityCaptcha
Piosenkę A-ha October przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke October, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki October. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A-ha October w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.