To Let You Win


You know I always had the strength to fight
But I got tired of the wars at night
Thinking they would end if I gave in
But I wasn't strong enough

To let you win
To let you win
Let you win

I knew the fight but I didn't know the cost
And how to stop the wheels when they're in spin
I thought you couldn't love a man who'd lost
No, I wasn't strong enough

To let you win
Let you win

It used to scare me to wake up wondering
If I'd forgotten what I was fighting for
You know that you said that you were weak and I was strong
Well, I wasn't strong enough

To let you win
To let you win
Let you win
To let you win

You know I always had the strength to fight
But I got tired of the wars at night
Thinking they would end if I gave in
But I wasn't strong enough

To let you win
To let you winCaptcha
Piosenkę A-ha To Let You Win przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke To Let You Win, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki To Let You Win. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A-ha To Let You Win w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.