In the Summer Sun of Greece


In the summer sun of greece dreaming under orange trees
That's the way to live in harmony
In the summer sun of greece dancing in the cooling breeze
There's no time for sorrow and for tears
I say good-bye to all the friends of mine
I'm goin' to say farewell to lonelines
Don't wanna stay
cause now I'm on my way
To find my way of life and happiness I missed
In the summer sun of greece dreaming under orange trees
In the summer sun of greece dancing in the cooling breeze
There's no time for sorrow and for tears
Don't start to cry
cause there's no reason why -
If you still love me too
please be my guide
Imagine then our sweet love in the sand
Take me to paradise
lend me your helping hand
In the summer sun of greece dreaming under orange trees
In the summer sun of greece dreaming under orange treesCaptcha
Piosenkę A La Carte In the Summer Sun of Greece przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In the Summer Sun of Greece, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In the Summer Sun of Greece. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A La Carte In the Summer Sun of Greece w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.